me-מרכזים לטיפול רגשי

מוקד מידע וזימון תורים:

5806*

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אבחון ילדים ונוער בתסמונת הספקטרום האוטיסטי

על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, באבחון של תסמונת הספקטרום האוטיסטי ( ASD) נדרשות לשם מיצוי זכויות שתי חוות דעת נפרדות.

  • של רופא פסיכיאטר מומחה ילדים ונוער, בעל ניסיון בתחום אבחון של תסמונת הספקטרום האוטיסטי. ( ASD)
  • ושל פסיכולוג קליני/התפתחותי (וכן שיקומי/חינוכי עם הכשרה מתאימה).

ME מרכזים לטיפול רגשי ונפשי  מציעים שירות של אבחון מלא פסיכיאטרי ופסיכולוגי.

האבחון כולל ארבעה שלבים

  • שלב מקדים של איסוף מידע ושאלונים.
  • שלב מפגשי ההערכה עם פסיכיאטר : אחד עם ההורים והשני עם הילד.
  • שלב אבחון פסיכולוגי (עם ההורים ועם הילד)
  • ולבסוף מפגש סיכום ומסירת דו"ח.

שלב א` – איסוף מידע מקדים ומילוי טפסי בקשה לאבחון:

בעת הפנייה הראשונית למרכז, ישלחו לכם במייל מספר שאלונים למילוי על ידכם, ההורים, ועל ידי המסגרת החינוכית, טפסי הסכמה של שני ההורים לעריכת האבחון ( במיקרה של הורים גרושים).

השאלונים והטפסים המלאים בשלמותם מהווים שלב הכרחי טרם עריכת האבחון עצמו .

שלב ב` – פגישת אבחון פסיכיאטרי

פגישות האבחון מורכבות משני מפגשים עם פסיכיאטר:

  • המפגש הראשון נערך עם ההורים
  • והשני עם הילד עצמו.

מפגש עם ההורים: פגישה שאורכה כשעה, במהלכה נאסף רקע התפתחותי מקיף אודות הילד/ה, תוך שימוש בראיון סטנדרטי לאבחון תסמונת הספקטרום האוטיסטי. חיוני כי לפגישה זו יגיעו שני ההורים. למפגש חשוב להביא דו"חות אבחוניים קודמים של הילד.

מפגש עם הילד/ה: הפגישה נערכת בחדר המותאם לאבחון ובאווירה נעימה, במהלך הפגישה מועברות מספר משימות של שיחה ומשחק, שנועדות להעריך שפה ותקשורת חברתית עם אדם אשר אינו מוכר לילד/ה.


שלב ג` – פגישת אבחון פסיכולוגי

פגישות האבחון מורכבות משני מפגשים פסיכולוג התפתחותי או קליני:

  • המפגש הראשון נערך עם ההורים
  • והשני עם הילד עצמו.

מפגש עם ההורים: פגישה שאורכה כ-3 שעות, במהלכה נאסף רקע התפתחותי מקיף אודות הילד/ה, תוך שימוש בראיון סטנדרטי לאבחון תסמונת הספקטרום האוטיסטי (R-ADI .(חיוני כי לפגישה זו יגיעו שני ההורים. למפגש חשוב להביא דו"חות אבחוניים קודמים של הילד. בתום המפגש קיימת אפשרות שתתבקשו למלא שאלונים נוספים.

מפגש עם הילד/ה: הפגישה נערכת בחדר המותאם לאבחון ובאווירה נעימה, אורכה כשעה. במהלך הפגישה מועברות מספר משימות של שיחה ומשחק, שנועדות להעריך שפה ותקשורת חברתית עם אדם אשר אינו מוכר לילד/ה. הערכה זו מסתמכת על כלי סטנדרטי להערכת תסמונות ספקטרום אוטיסטי, ה-ADOS.

במקרים מסוימים ייתכן ויעלה צורך בשילוב כלי אבחון נוספים אשר יצריכו פגישה נוספת כגון תצפית במסגרת החינוכית ואבחון קוגניטיבי משלים (פגישות אלו הנן בעלות נפרדת).


שלב ד` – סיכום ההערכה
:

עם סיום ניתוח הנתונים שהתקבלו, ניצור עמכם קשר על מנת לקבוע שיחה לסיכום תהליך ההערכה. בשיחה זו ימסרו תוצאות ההערכה, ויוצעו דרכי טיפול והתמודדות.

הדו"ח הכתוב יימסר כשבוע מפגישת הסיכום.

צרו קשר
close slider
me-מרכזים לטיפול רגשי

הדרך שלכם לשיפור איכות החיים הרגשיים שלכם ושל היקרים לכם מתחילה כאן ועכשיו

מוקד מידע וזימון תורים:

Call Now Button