אבחון ילדים ונוער בתסמונת הספקטרום האוטיסטי

על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, באבחון של תסמונת הספקטרום האוטיסטי ( ASD) נדרשות לשם מיצוי זכויות שתי חוות דעת נפרדות.

  • של רופא פסיכיאטר מומחה ילדים ונוער, בעל ניסיון בתחום אבחון של תסמונת הספקטרום האוטיסטי. ( ASD)
  • ושל פסיכולוג קליני/התפתחותי (וכן שיקומי/חינוכי עם הכשרה מתאימה).

ME מרכזים לטיפול רגשי ונפשי  מציעים שירות של אבחון מלא פסיכיאטרי ופסיכולוגי.

האבחון כולל ארבעה שלבים

  • שלב מקדים של איסוף מידע ושאלונים.
  • שלב מפגשי ההערכה עם פסיכיאטר : אחד עם ההורים והשני עם הילד.
  • שלב אבחון פסיכולוגי (עם ההורים ועם הילד)
  • ולבסוף מפגש סיכום ומסירת דו"ח.

שלב א` – איסוף מידע מקדים ומילוי טפסי בקשה לאבחון:

בעת הפנייה הראשונית למרכז, ישלחו לכם במייל מספר שאלונים למילוי על ידכם, ההורים, ועל ידי המסגרת החינוכית, טפסי הסכמה של שני ההורים לעריכת האבחון ( במיקרה של הורים גרושים).

השאלונים והטפסים המלאים בשלמותם מהווים שלב הכרחי טרם עריכת האבחון עצמו .

שלב ב` – פגישת אבחון פסיכיאטרי

פגישות האבחון מורכבות משני מפגשים עם פסיכיאטר:

  • המפגש הראשון נערך עם ההורים
  • והשני עם הילד עצמו.

מפגש עם ההורים: פגישה שאורכה כשעה, במהלכה נאסף רקע התפתחותי מקיף אודות הילד/ה, תוך שימוש בראיון סטנדרטי לאבחון תסמונת הספקטרום האוטיסטי. חיוני כי לפגישה זו יגיעו שני ההורים. למפגש חשוב להביא דו"חות אבחוניים קודמים של הילד.

מפגש עם הילד/ה: הפגישה נערכת בחדר המותאם לאבחון ובאווירה נעימה, במהלך הפגישה מועברות מספר משימות של שיחה ומשחק, שנועדות להעריך שפה ותקשורת חברתית עם אדם אשר אינו מוכר לילד/ה.


שלב ג` – פגישת אבחון פסיכולוגי

פגישות האבחון מורכבות משני מפגשים פסיכולוג התפתחותי או קליני:

  • המפגש הראשון נערך עם ההורים
  • והשני עם הילד עצמו.

מפגש עם ההורים: פגישה שאורכה כ-3 שעות, במהלכה נאסף רקע התפתחותי מקיף אודות הילד/ה, תוך שימוש בראיון סטנדרטי לאבחון תסמונת הספקטרום האוטיסטי (R-ADI .(חיוני כי לפגישה זו יגיעו שני ההורים. למפגש חשוב להביא דו"חות אבחוניים קודמים של הילד. בתום המפגש קיימת אפשרות שתתבקשו למלא שאלונים נוספים.

מפגש עם הילד/ה: הפגישה נערכת בחדר המותאם לאבחון ובאווירה נעימה, אורכה כשעה. במהלך הפגישה מועברות מספר משימות של שיחה ומשחק, שנועדות להעריך שפה ותקשורת חברתית עם אדם אשר אינו מוכר לילד/ה. הערכה זו מסתמכת על כלי סטנדרטי להערכת תסמונות ספקטרום אוטיסטי, ה-ADOS.

במקרים מסוימים ייתכן ויעלה צורך בשילוב כלי אבחון נוספים אשר יצריכו פגישה נוספת כגון תצפית במסגרת החינוכית ואבחון קוגניטיבי משלים (פגישות אלו הנן בעלות נפרדת).


שלב ד` – סיכום ההערכה
:

עם סיום ניתוח הנתונים שהתקבלו, ניצור עמכם קשר על מנת לקבוע שיחה לסיכום תהליך ההערכה. בשיחה זו ימסרו תוצאות ההערכה, ויוצעו דרכי טיפול והתמודדות.

הדו"ח הכתוב יימסר כשבוע מפגישת הסיכום.