me-מרכזים לטיפול רגשי

מוקד מידע וזימון תורים:

5806*

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אבחון לקויות למידה למבוגרים המועמדים למוסדות להשכלה גבוהה

מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה וסטודנטים הלומדים בהם המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בשל לקות למידה או הפרעות קשב וריכוז.

אבחון ליקויי למידה למבוגרים

אבחון ליקויי למידה הינו רב-תחומי (פסיכו-דידקטי), וכולל את התחומים הבאים:

אבחון רמת תפקוד שכלי

אבחון דידקטי: קריאה, כתיבה, חשבון, אנגלית ותהליכים קוגניטיביים שבבסיס השפה..
אבחון נוירופסיכולוגי: קשב, זכירה ולמידה.
הערכת התחום הרגשי-התנהגותי

האבחון דרוש לצורך קביעת זכאות להתאמות בבחינות האקדמיות ובבחינה הפסיכומטרית, סוג ההתאמות וגיבוש המלצות לסיוע בלימודים לתלמידים עם לקויות למידה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.

ME מרכזים לטיפול רגשי ונפשי  מציעים אבחון למועמדים להשכלה גבוהה המתבצע ע"י פסיכולוגית חינוכית מומחית .

האבחון מתקיים במסגרת של מפגש אחד עד שלושה מפגשים, תלוי ביכולת הקשב והריכוז של המאובחן ובהיקף האבחון הנדרש.

האבחון כולל שלושה שלבים

  • שלב מקדים של איסוף מידע ושאלונים.
  • שלב אבחון : האבחון מתקיים במסגרת של מפגש אחד עד שלושה מפגשים, תלוי ביכולת הקשב והריכוז של המאובחן .
  • מפגש סיכום ומסירת דו"ח.

שלב א` – איסוף מידע מקדים ומילוי טפסי בקשה לאבחון:

בעת הפנייה הראשונית למרכז, ישלחו לכם במייל מספר שאלונים למילוי .השאלונים והטפסים הממולאים בשלמותם מהווים שלב הכרחי טרם עריכת האבחון עצמו .

 

שלב ב` – פגישות אבחון

האבחון מתקיים במסגרת של מפגש אחד עד שלושה מפגשים, תלוי ביכולת הקשב והריכוז של המאובחן. הפגישה נערכת בחדר המותאם לאבחון ובאווירה נעימה, במהלך הפגישה מועברות משימות להערכת התפקוד השכלי ולקויות הלמידה.

 

שלב ג` – סיכום ההערכה

עם סיום ניתוח הנתונים שהתקבלו, ניצור עמכם קשר על מנת לקבוע שיחה לסיכום תהליך ההערכה. בשיחה זו ימסרו תוצאות ההערכה ויינתנו המלצות לשיפור ליקויי למידה והתאמת דרכי ההיבחנות במקרה הצורך.
הדו"ח הכתוב יימסר כשבוע מפגישת הסיכום.

צרו קשר
close slider
me-מרכזים לטיפול רגשי

הדרך שלכם לשיפור איכות החיים הרגשיים שלכם ושל היקרים לכם מתחילה כאן ועכשיו

מוקד מידע וזימון תורים:

Call Now Button