me-מרכזים לטיפול רגשי

מוקד מידע וזימון תורים:

5806*

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מבדק MOXO – מוקסו

משמש ככלי עזר עבור אנשי מקצוע בתהליך האבחון של הפרעת קשב וריכוז (ADHD)

רקע כללי למבדק

מבדק מוקסו MOXO  הינו כלי פיתוח של חברת נוירוטק הישראלית אשר הוקמה בשנת .2007. המבדק שייך למשפחת המבדקים הממוחשבים והוא מבוסס אינטרנט והיחיד מסוגו המכיל מערכת מסיחים. מערכת זו מאפשרת דימוי של הסביבה היומיומית בה מתנהל הנבדק ובכך תורמת למיפוי יעיל יותר של יכולותיו הקשביות עבור איש המקצוע.

חשוב לציין כי בכדי להגיע לאבחנה בדבר קיומה או אי-קיומה של הפרעת קשב וריכוז יש לבצע אבחון ע"י רופא (פסיכיאטר או נוירולוג).

 בנוסף, על פי תוצאות המבדק לא ניתן לאבחן או לשלול קיומה של הפרעת קשב וריכוז. הרשאה זו נקבעת על פי אמות המידה שפורסמו ע"י משרד הבריאות (ראו חוזר מנכ"ל 2010/40.(

למבדק שתי גרסאות הנקבעות על פי גיל הנבדק:

 • גרסת ילדים לגילאי 12-6
 • גרסת מתבגרים ומבוגרים לגילאי 70-13

תוצאות המבדק מתקבלות מיידית בסיומו של המבדק כאשר כל נבדק מושווה למאגר נורמות בינלאומי על פי גיל ומגדר (מאגר הנורמות הינו עדכני ומכיל את טווח הגילאים 70-6.

ארבעת מדדי ה : MOXO

 1. קשב (A) מדד המשקף את יכולת הנבדק לזהות את אלמנט המטרה ולהגיב בהתאם.
 2. תזמון (T) מדד המשקף את יכולת הנבדק להגיב בזמן הופעת אלמנט המטרה על המסך.
 3. אימפולסיביות (I) מדד המשקף את יכולת הנבדק שלא להגיב בנקודת זמן אשר מוגדרת כ"אסורה", בזמן הופעת אלמנט שאינו אלמנט המטרה.
 4. היפראקטיביות (H) מדד המשקף את יכולת הנבדק שלא להגיב מעבר ללחיצה אחת עבור כל אלמנט (מטרה / לא מטרה) המופיע על המסך.

התוצאות נחלקות לשני חלקים:

 • פרופיל קשבי (Profile Patient) - ניתן לראות את ביצוע הנבדק ביחס לקבוצת הנורמה.
 • גרף ביצוע (Performance) - ניתן לראות את ביצוע הנבדק ביחס לעצמו (השפעת הזמן והמסיחים).

הנחיות לפני האבחון:

 • להימנע מצריכת נוזלים המכילים קפאין (קפה, תה, קולה או משקאות קלים אחרים) ביום הבדיקה טרם ביצועה וכן להימנע מעישון.
 • זמן הבדיקה ביום - יש לבצע את המבדק בשעות הבוקר בהן המטופל יהיה ערני בביצוע. . לפני תחילת התרגול על המטופל להתרענן ולהיות מוכן לישיבה רצופה של 20 דקות.
 • במידה והמטופל לקוי שמיעה/ראייה עליו להשתמש במכשירי עזר מתאימים במהלך המבדק (משקפיים/עדשות מגע, מכשיר שמיעה.
 • על המטופל להסיר את שעון היד.
 •  בזמן ההמתנה בין הבדיקות (במידה ומבוצעות באותו היום), מומלצת מצד הנבדק הימנעות מעישון / צריכת נוזלים המכילים קפאין (קפה, תה, קולה או משקאות קלים אחרים) / צריכת חטיפים ו/או דברי ממתק וזאת על מנת להפחית למינימום את הגורמים המשפיעים מעבר להשפעת הטיפול הניתן.
צרו קשר
close slider
me-מרכזים לטיפול רגשי

הדרך שלכם לשיפור איכות החיים הרגשיים שלכם ושל היקרים לכם מתחילה כאן ועכשיו

מוקד מידע וזימון תורים:

Call Now Button