חופש גדול

מתבגרים בחופשה

הורים רבים לצעירים מתבגרים נרעדים מפחד למשמע צמד המילים "החופש הגדול". אך היערכות מוקדמת, תוך כדי הבנת השינויים החלים אצל