אבחון ייעוץ וטיפול פסיכיאטרי

הערכת מסוכנות מינית לילדים ונוער

חוות דעת למערכת החינוך

חוות דעת לביטוח לאומי

חוות דעת לבית משפט

חוות דעת לצבא

חוות דעת לאפוטרופסות

חוות דעת פסיכיאטרית שניה