אבחונים

אבחונים פסיכיאטריים

אבחון להערכת מסוכנות מינית

אבחון לוועדת השמה ושילוב במערכת החינוך

אבחון להכרה בנכות נפשית במשרד הביטחון

אבחון לסל שיקום -שיקום פסיכיאטרי

אבחונים פסיכולוגיים

אבחון ממוחשב מבדק מוקסו MOXO